Praktijk "De vrije vlinder" Praktijk voor remedial teaching en creative coaching, Eindhoven.

Remedial teaching


Remedial Teaching, is het op een deskundige manier geven van specialistische hulp en begeleiding. Met uw kind dat wordt aangemeld voor RT, wordt doelgericht en intensief gewerkt om het probleem op te lossen of uw kind te leren met de problemen om te gaan.
Meestal heeft de school al veel aan het probleem gedaan, maar ging uw kind niet voldoende vooruit. Dan kan het goed zijn om eens iemand anders naar de leerproblemen van uw kind te laten kijken.

In praktijk De vrije vlinder wordt niet alleen het leerprobleem aangepakt, maar ook worden middels creatieve coaching de sociaal-emotionele problemen aangepakt(weinig zelfvertrouwen hebben, negatief zelfbeeld hebben, faalangstig zijn, zich slecht kunnen concentreren, gedragsproblemen en veel negatieve overtuigingen hebben "ik kan het toch niet", "ik ben dom", "ik doe het toch nooit goed").

Voor wie?
Remedial teaching is geschikt voor: basisschool kinderen en kinderen uit het speciaal onderwijs die moeite hebben met lezen, taal, spelling en rekenen en die een specifieke aanpak nodig hebben.

Hoe werkt het?
Na het kennismakingsgesprek met u en uw kind gaan we samen de hulpvraag formuleren. Als uw kind al eerder is onderzocht door een deskundige (bijvoorbeeld door psycholoog/orthopedagoog etc.) is het prettig als ik het onderzoeksverslag van te voren kan doornemen. Verder zijn de gegevens over de leerstofontwikkeling belangrijk. Het gaat dan om de toetsgegevens van uw kind uit het leerling-volgsysteem van de school.
Vervolgens wordt het plan van aanpak(handelingsplan) gemaakt. Dit plan is altijd maatwerk, aangepast aan de behoefte, interesse en leerstijl van het kind. De werkvormen worden bewust gevarieerd, zodat de betrokkenheid hoog is en het kind uitgedaagd wordt tot leren. Tussentijds houden we contact over de voortgang van uw kind. Na een periode van 8 weken wordt het plan bijgesteld en opnieuw met de ouders besproken.
Indien u hiervoor toestemming verleent, neem ik met de school van uw kind contact op. Uw kind is gebaat bij een prettige samenwerking tussen ouders, school en remedial teacher.

Wat kun je verwachten?
Je kunt verwachten: een enthousiaste en ervaren remedial teacher, die uw kind uitdaagt, vertrouwen geeft, in zijn eigenheid accepteert, uitgaat van de sterke kanten, die het leren ondersteunt met creativiteit en de uitdaging aan gaat om in een korte tijd zichtbare vooruitgangen te boeken in het leerproces van uw kind. Leren wordt weer leuk bij De vrije vlinder!

Wat voor tijdsduur?
Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende 8 weken tot 6 maanden 1 keer per week remedial teaching gegeven op school of in de eigen praktijk.